Baie Baie Dankie ( vir ons Engelse manne Buy-a-Donkey πŸ¦™)


#1

Lekker Manne Lekker!!

Ek wil net dankie se van my kant a vir almal wat so hard werk aan die Server en Form. Julle het almal nog jul eie daaglikse werk en dan maak julle nog tyd om die goed aan die gang te kry en in stand te hou vir ons.

Baie Baie Dankie ( vir ons Engelse manne Buy-a-Donkey :llama:)

:+1:t3::ok_hand:t3: